NASIL AŞI OLURUM ?

https://covid19asi.saglik.gov.tr/

Yukarıdaki linkten ya da videomuzdan nasıl aşı olunacağı hakkında bilgi edinebilirsiniz . Geçmiş Olsun

Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır.

COVID-19 ve Aşılama

COVID-19 Pandemisi ve Aşılama

  • COVID-19 Pandemisi Süresince Çocuklarımızın Aşılamaları Nasıl Sürdürülecek?

19 Mart 2020 tarihi itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 pandemisi Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında halk sağlığı acili olarak ilan etmiştir. Bu süreçte; bağışıklama hizmetlerinin aksayabileceği ve aşı ile önlenebilir hastalıklarda artış olabileceği riski göz önüne alınarak dünyada ve ülkemizde önlemler alınarak, planlamalar yapılmıştır. Bağışıklama hizmetleri, sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve sağlık kuruluşlarımızda COVID-19 pandemi dönemi önlemlerine uygun şekilde aksatılmadan sürdürülmektedir. Ebeveynler çocukların aşılanma durumlarını takip etmeli, aşı zamanı geldiğinde aile hekimleriyle iletişime geçerek aşı uygulamaları konusunda bilgi almalıdırlar. COVID-19 pandemisi döneminde de çocuklarımızın aşılanması hayati önem taşımaktadır.

  • COVID 19 Hastası ya da Temaslılarına Hangi Aşılar Uygulanabilir?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından, şu anda, COVID-19’u olan kişilerin aşılanmasına karşı bilinen hiçbir tıbbi kontrendikasyon olmadığı bildirilmiştir.

COVID-19 vakası ve temaslısı olan çocuk ve yetişkinlerin aşı uygulamaları konusunda aile hekimleri ile iletişime geçilmesi uygun olacaktır.

  • COVID 19’a Karşı Aşı Mevcut mu?

Halen tüm dünyada ve ülkemizde COVID-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU https://covid19.saglik.gov.tr/

AŞI NEDİR, NASIL ETKİLER ?

Aşı Nedir, Nasıl Etki Eder?

İnsan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri vb. mikropların hastalık yapma özelliklerinden arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı toksinlerin etkileri ortadan kaldırılarak geliştirilen biyolojik ürünlere aşı denir. Aşı, insanları hastalıklardan ve hastalıkların neden olduğu sonuçlardan koruyabilmek için sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanır. Vücut bu şekli ile kendisine zarar vermeyen mikrop ya da toksinleri tanır ve onlara karşı bir savunma geliştirir. Böylece gerçek mikropla karşılaşıldığında önceden geliştirilmiş savunma sistemi ile savaşır ve kişi hastalığa yakalanmaz. Bu kişi artık o hastalığa karşı bağışıktır. Oluşan bağışıklama genellikle ömür boyu vücutta kalır ve hastalık etkeni ile karşılaşınca onu etkisiz kılmak için savaşır.

Bağışıklama, aşıyla önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin önlenmesi açısından en önemli toplum sağlığı müdahaleleri arasında yer almaktadır. Aşılanarak bağışık hale gelmiş bireylerin oluşturduğu toplumlarda hastalıklar, salgınlar görülmez.

Aşı Takvimi Nedir?

Aşı takvimi; bebeğinize hangi aşıyı hangi tarihte yaptırmanız gerektiğini gösteren bir planlamadır. Bu takvim sayesinde bebeğinizin aşılarını kolayca takip edebilirsiniz.

Bazı aşıların bir kez uygulanması yeterli iken, bazı aşılar için daha fazla sayıda doz uygulanmasına ve pekiştirme (rapel) dozlarına ihtiyaç vardır. Aşılarını uygun sayı ve aralıklarla alan çocuklar bu hastalıklardan yeterince korunmuş olurlar.

Aşı Kartı Nedir?

Aşı kartları, hem ailenin bilgilendirilmesi hem de ailenin başka bir bölgede bulunması durumunda bile bebek/çocuğun aşı takvimine uygun olarak aşılanmasının planlanması amacıyla ailelere verilmek üzere hazırlanmıştır. Aşı kartları, bebek/çocuklara uygulanan aşıların adı ve tarihi, bir sonraki aşılama tarihi belirtilecek şekilde düzenlenmiştir. Aşı uygulaması yapıldıktan sonra sağlık personelinden aşı kartı talep ediniz. Aşı uygulaması için sağlık kuruluşuna her başvurulduğunda aşı kartınızı da yanınızda bulundurunuz ve sağlık personelinden, uygulanan aşının aşı kartına da işlenmesini talep ediniz.

Ayrıntılı bilgi için https://asi.saglik.gov.tr/genel-bilgiler.html adresine gidiniz.