COVID-19 ve Aşılama

COVID-19 Pandemisi ve Aşılama

  • COVID-19 Pandemisi Süresince Çocuklarımızın Aşılamaları Nasıl Sürdürülecek?

19 Mart 2020 tarihi itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 pandemisi Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında halk sağlığı acili olarak ilan etmiştir. Bu süreçte; bağışıklama hizmetlerinin aksayabileceği ve aşı ile önlenebilir hastalıklarda artış olabileceği riski göz önüne alınarak dünyada ve ülkemizde önlemler alınarak, planlamalar yapılmıştır. Bağışıklama hizmetleri, sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve sağlık kuruluşlarımızda COVID-19 pandemi dönemi önlemlerine uygun şekilde aksatılmadan sürdürülmektedir. Ebeveynler çocukların aşılanma durumlarını takip etmeli, aşı zamanı geldiğinde aile hekimleriyle iletişime geçerek aşı uygulamaları konusunda bilgi almalıdırlar. COVID-19 pandemisi döneminde de çocuklarımızın aşılanması hayati önem taşımaktadır.

  • COVID 19 Hastası ya da Temaslılarına Hangi Aşılar Uygulanabilir?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından, şu anda, COVID-19’u olan kişilerin aşılanmasına karşı bilinen hiçbir tıbbi kontrendikasyon olmadığı bildirilmiştir.

COVID-19 vakası ve temaslısı olan çocuk ve yetişkinlerin aşı uygulamaları konusunda aile hekimleri ile iletişime geçilmesi uygun olacaktır.

  • COVID 19’a Karşı Aşı Mevcut mu?

Halen tüm dünyada ve ülkemizde COVID-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU https://covid19.saglik.gov.tr/